Polityka prywatności
Organ odpowiedzialny w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności podstawowego rozporządzenia UE o ochronie danych (DSGVO):
Castroper Bauelemente UG ograniczona odpowiedzialność
Von-Hofmann-Str. 3
44579 Castrop-Rauxel
Niemcy
Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą
W każdej chwili można skorzystać z następujących praw, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

Informacje o przechowywanych u nas Państwa danych i ich przetwarzaniu,
Korekta nieprawidłowych danych osobowych,
Usunięcie przechowywanych u nas danych,
Ograniczenie przetwarzania danych, o ile nie możemy jeszcze usunąć Państwa danych ze względu na zobowiązania prawne,
Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych oraz
Możliwość przekazywania danych, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli z nami umowę

Jeśli wyraziłeś zgodę, możesz ją odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.
Możesz w każdej chwili złożyć skargę do właściwego dla Ciebie organu nadzorczego. Właściwy organ nadzorczy zależy od stanu miejsca zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia przepisów. Wykaz organów nadzoru (dla sektora niepublicznego) wraz z ich adresami znajduje się pod adresem https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Cele przetwarzania danych przez organ odpowiedzialny i osoby trzecie
Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione. Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

wyraziłeś swoją wyraźną zgodę,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą,
Przetwarzanie jest niezbędne dla spełnienia obowiązku prawnego,

Przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że nieujawnienie danych jest nadrzędny interes godny ochrony.
Usuwanie lub blokowanie danych
Przestrzegamy zasad unikania danych i gospodarki danymi. Dlatego przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia podanych tu celów lub jak wymagają tego różne okresy przechowywania przewidziane w przepisach prawa. Po wygaśnięciu danego celu lub po upływie tych terminów odpowiednie dane są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.
Gromadzenie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej
Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, informacje o charakterze ogólnym są automatycznie zbierane za pomocą pliku cookie. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych i tym podobne. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby.
Informacje te są technicznie niezbędne do prawidłowego dostarczania treści stron internetowych, o które Państwo proszą, i są obowiązkowe podczas korzystania z Internetu. Jest on przetwarzany w szczególności w następujących celach:


Zapewnienie możliwości bezproblemowego połączenia z witryną,
Zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
dla innych celów administracyjnych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie związanym z wyżej wymienionymi celami gromadzenia danych. Nie wykorzystujemy Państwa danych do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby. Odbiorcami danych są wyłącznie organy odpowiedzialne i, w stosownych przypadkach, podmioty przetwarzające.
Tego rodzaju anonimowe informacje są przez nas oceniane statystycznie, w razie potrzeby, w celu optymalizacji naszej obecności w Internecie i stojącej za nią technologii.
Świadczenie usług odpłatnych
W celu świadczenia usług, które podlegają opłacie, poprosimy Cię o dodatkowe dane, takie jak dane dotyczące płatności, abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie. Dane te przechowujemy w naszych systemach do momentu upływu ustawowych okresów przechowywania.
Szyfrowanie SSL
Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze procedury szyfrowania (np. SSL) za pomocą protokołu HTTPS.
Korzystanie z Google Maps
Ta witryna wykorzystuje Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps, Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania z funkcji mapy przez odwiedzających. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google . Tam też możesz zmienić swoje ustawienia prywatności w Centrum Prywatności.
Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google
 tutaj.
</strong>
Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych tak, aby zawsze odpowiadało ono aktualnym wymogom prawnym lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowe oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje przy następnej wizycie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:
Sebastian Sosna
sps@casbau.de
Deklaracja ochrony danych została utworzona przy pomocy data protection declaration generator deklaracji ochrony danych activeMind AG..

Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG