Wszystkie dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do wyceny ofertowej.